Actievoorwaarden en spelregels


Hieronder vindt je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de reviewacties van Matchacha.nl.

Actievoorwaarden en spelregels reviewacties

1. Reviewacties worden uitgeschreven door Matchacha gevestigd te Alkmaar. Op reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan reviewacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een review hebt geschreven op Webwinkelkeur of Facebook. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een reviewactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media & Influencer Marketing na te leven.

6. De looptijd van de reviewactie is van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na trekking persoonlijk geïnformeerd (telefonisch of via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen).

10. Matchacha kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. De reviewactie betreft het winnen van een Matcha Ceremonial 'Supreme' Cadeauset.

12. De gewonnen prijs zal naar de winnaar worden toegestuurd waarbij Matchacha de winnaar nadrukkelijk verzoekt om een foto van de gewonnen producten/artikelen te maken en te delen op sociale media.

13. De winnaar zal op de website en de sociale media kanalen van Matchacha genoemd worden.

14. Prijzen zijn niet inwisselbaar.

15. Retour zenden van de gewonnen prijs en/of haar artikelen/producten met als doel deze te ruilen of in te wisselen voor geld/cadeaubon(nen) is niet toegestaan en zal door Matchacha niet worden geaccepteerd.

16. Prijzen worden binnen 30 werkdagen na correspondentie naar de winnaar toegestuurd. De kosten voor verzending worden betaald door Matchacha.

17. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Matchacha hiervoor zorg dragen.

18. Medewerkers van Matchacha zijn uitgesloten van deelname.

19. De persoonsgegevens die in het kader van reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Matchacha voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

20. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Matchacha.

21. Matchacha handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 8 januari 2014.

22. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

23. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

24. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met de klantenservice van Matchacha via: e-mail: klantenservice@matchacha.nl