Bestellingen retourneren/herroepingsrecht


Bij Matchacha mag je een bestelling binnen dertig dagen na ontvangst gratis retourneren. Dat is pas service!

 

Retourneren binnen 30 dagen

Bij Matchacha mag je rustig over je aankoop nadenken, Als een artikel geen goede match is, mag je het naar ons terugsturen binnen de zichttermijn van dertig dagen. Je hebt na annulering veertien dagen de tijd om je product(en) naar ons terug te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten gecrediteerd.Ook de retourkosten naar onze webwinkel nemen wij voor onze rekening. Wel vragen wij je het te retourneren pakketje af te geven bij een PostNL-servicepunt.

Meld je retour aan onze klantenservice

Om gebruik te kunnen maken van onze retourservice, vragen wij je om contact op te nemen met onze klantenservice via klantenservice@matchacha.nl of via de chatservice. Na je retourmelding ontvang je van ons een vragenformulier en een PostNL-retourlink.

Wat is het retouradres?

We laten je natuurlijk niet zoeken. Bij het invullen van het retourformulier-/verzendformulier is ons adres al voor je ingevuld.

Ik kan het retouretiket niet printen

Heb je geen printer of is je inkt net op? Geen probleem. Schrijf met je beste pen of stift het retouradres mét retournummer op je retourpakket. Zorg er wel voor dat dit goed leesbaar is. Bij een PostNL-servicepunt krijg je een barcode. Meer heeft de medewerker niet nodig. Even scannen en je pakketje kan meteen door. Let op: Je ontvangt van ons één PostNL-retouretiket/retourlabel. Zorg er voor dat alles in één doos past die niet zwaarder weegt dan 20 kilogram.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Na aanmelding van je retour en nadat wij het product in goede orde hebben ontvangen, ontvang je het verschuldigde orderbedrag binnen veertien dagen van ons terug.

Let op: bij beschadigde producten, producten die uit de verpakking zijn gehaald en producten die niet in originele verpakking zitten, passen wij waardevermindering toe.

Het modelformulier voor herroeping gebruiken?

Liever gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping? Dat mag natuurlijk ook. Vul het formulier zo compleet mogelijk in.

Download hier het Matchacha-retour-/modelformulier

E-mail het Matchacha-retour-/modelformulier naar: klantenservice@matchacha.nl

Lees voordat je een artikel/product aan ons terugstuurt eerst de retour-/herroepingsvoorwaarden uit onze Retourvoorwaarden door. Je vindt ze hieronder.

Retourvoorwaarden

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dertig dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen dertig dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kenbaar maken doet de consument met het Matchacha-retour-/modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen veertien dagen retoursturen. De consument moet kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending
 4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Het risico van retourzendingen ligt bij de consument.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting van herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. voor losse kranten en tijdschriften;
  9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Retouradres

Matchacha
Annie M.G. Schmidstraat 216
1822MD  Alkmaar

(Dit is geen bezoekadres)

Vragen over een bestelling retourneren?

Ga naar meest gestelde vragen of neem hiervoor contact op met onze klantenservice:

E-mail: klantenservice@matchacha.nl

Meer weten over bezorging?

Ook voor bezorgingsvragen kun je contact opnemen met onze klantenservice. Of kijk eens op onze pagina: Bestellingen bezorgen of ga naar Meest gestelde vragen